Du har fri tandvård t o m det år du fyller 23

– sedan måste du betala. Fyller du 21 i januari har du fri tandvård hela året ut, om du fyller 23 i december har du fri tandvård endast t o m 31/12 även om du är 23 under större delen av nästkommande år.

Vi brukar kalla 23-åringar som fyller sent på året i god tid. Så missa inte den tiden!


Det är viktigt att fortsätta att gå på regelbundna kontroller. Då kan vi hitta ”hålen” i god tid medan de är små och behandla med fluor så kanske du tom slipper att laga tanden – det blir billigast i längden!