Undersökning

Första besöket hos oss kommer du till någon av våra tandläkare i Sundsvall eller Härnösand. Då frågar vi om ditt allmänna hälsotillstånd. Detta för att kunna ge dig en säker o trygg behandling. Vi vill också veta hur du tidigare har upplevt tandläkarbesök och om du har speciella önskemål.

Tandläkaren undersöker dina tänder, vi tar nästan alltid röntgenbilder och ibland också foto på dina tänder, registrerar vad som tidigare utförts i din mun, ställer diagnos. Sedan går vi tillsammans igenom det behov av behandling som eventuellt finns.
Du får alltid en kostnadsberäkning på den föreslagna behandlingen.

När du är färdigbehandlad kommer vi tillsammans överens om lämpligt tidsintervall för återbesök, vanligtvis 12 – 18 månader och då blir det nästan alltid till tandhygienisten.

Vi vill att våra patienter ska få den bästa behandlingen – och det är att inte behöva laga någon tand alls!

Upplev känslan av ett friskt leende