Kvalitetsarbete

Vi använder oss av Qdent, ett kvalitetssäkringssystem anpassat för tandvården som grundar sig på  krav och rekommendationer från Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Hos oss är du i rena händer

Våra hygienrutiner är minutiösa och följer socialstyrelsens rekommendationer. Alla instrument rengörs och steriliseras enligt speciella rutiner som kontrolleras regelbundet. Vi har också speciell utrustning för sk vattenrening till kylningen av våra borrmaskiner. Du kan känna dig trygg när du behandlas hos oss!