Hälsosatsning

Högt blodtryck och blodsocker ökar risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes. Tidig upptäckt och rätt behandling halverar risken, därför erbjuder vi våra patienter att mäta blodtryck och blodsocker vid undersökningstillfället hos å våra kliniker i Sundsvall och Härnösand

Att mäta blodtryck och blodsocker ger viktig information om din hälsa.

Högt blodtryck och blodsocker ökar risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes. Tidig upptäckt och rätt behandling halverar risken. Problemet är att miljoner svenskar är ovetande om sina värden. Tusentals liv skulle kunna räddas varje år om fler kontrollerade sin hälsa. Till doktorn går vi bara när vi har ont eller känner oss sjuka, vi tandläkare har däremot glädjen att träffa dig regelbundet. I samband med ditt vanliga undersökningstillfälle erbjuder vi en enkel och smärtfri kontroll - som givetvis är frivillig- och vi kan ge dig en första information om din hälsa.

 

Munnen är kroppens spegel

Hälsosatsningen har föregåtts av vetenskapliga och praktiska studier under två år. Förarbetet visar att det finns ett behov av bredare kontroll av blodtryck och blodsockervärden. Inte sällan är det i munnen man upptäcker kroppsliga förändringar och sjukdomstillstånd. Man har bland annat konstaterat ett samband mellan diabetes, hjärtsjukdom och tandlossning, även om orsaksförhållandena är oklara.

Ett första steg mot bättre hälsa

Blodtrycks- och blodsockermätning innebär ingen fullständig hälsokontroll utan ska ses som ett första steg mot bättre hälsa. Vid förhöjda värden hänvisar vi eller remitterar till din vårdcentral eller husläkarmottagning för säker diagnos. Observera också att mätningen inte är till för dig som redan har känd diabetes eller hjärt-kärlsjukdom- inklusive högt blodtryck. Även här hänvisar vi till kontroll hos din vårdcentral eller husläkarmottagning.

Fråga oss gärna om vår hälsosatsning!