Kvalitetsarbete

Vi använder oss av Qulan ett kvalitetssäkringsystem anpassat för tandvården. Qulan är uppbyggt på en mängd krav och rekommendationer från Socialstyrelsen och andra myndigheter. Varje litet moment som utförs på en tandläkarpraktik är en viktig del i den fullständiga behandlingen. Qulan är ett ledningssystem för kvalitet, patientsäkerhet och miljö vilket ger dig en trygg tandvård som är uppbyggd utifrån de bästa förutsättningarna för hög kvalitet och en välutvecklad verksamhet. Genom att använda Qulan uppfyller tandläkarmottagningen Socialstyrelsens krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem inom alla delar av hälso och sjukvården.

Hos oss är du i rena händer

Våra hygienrutiner är minutiösa och följer socialstyrelsens rekommendationer. Alla instrument rengörs och steriliseras enligt speciella rutiner som kontrolleras regelbundet. Vi har också speciell utrustning för sk vattenrening till kylningen av våra borrmaskiner. 

Du kan känna dig trygg när du behandlas hos oss.