Behandlingsrum

I Härnösand har vi sex fullt utrustade behandlingsrum. I Sundsvall har vi fem behandlingsrum.

Teknik

Vår utrustning har hög teknisk standard och den uppdateras kontinuerligt. Vi är helt datoriserade avseende patientjournaler och administration. Med vår digitala röntgen kan vi ställa diagnoser direkt från bild- skärmen och vi kan på ett åskådligt sätt visa patienterna på de eventuella problem som kan finnas – eller visa att det ser friskt ut. Den digitala panoramaröntgen tar snabbt en helkäksbild på ett överskådligt sätt.

Med digitala avtryck kan vi kommunicera effektivt med specialister och tandtekniker. Den nya 3:e generationens TRIOS® är en digital avtryckslösning med tre funktioner i ett. En intraoral skanner som snabbt och enkelt tar 3D-avtryck i färg – en integrerad intraoral kamera och färgmätning under skanning som ger mer exakta och förutsebara resultat. 

Vi investerar fortlöpande i ny teknik som förbättrar omhändertagandet av våra patienter.

Mer om TRIOS®