Information till dig som skall besöka oss

Vi har öppet som vanligt för alla friska patienter som inte tillhör någon riskgrupp.

Är du över 70 år, tillhör en riskgrupp eller upplever förkylningssymtom så rekommenderar vi att du kontaktar oss för att boka om besök som kan skjutas upp.

Akut tandbehandling utförs även på dig som tillhör en riskgrupp.
Har du förkylningssymtom men är i behov av akut tandvård vänligen ring oss för vägledning och bedömning av lämplig behandling.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och håller oss uppdaterade fortlöpande.

Här hittar du information från Socialstyrelsen

Här hittar du aktuell information från Folkhälsomyndigheten