Information till dig som skall besöka oss

Vi har öppet som vanligt för alla friska patienter.

Vi på Tandläkarna Wiklund följer sedan tidigare de basala hygienrutinerna, vilket innebär att vi mellan varje patient bland annat; byter instrument, sprittorkar ytor och behandlingsstol.

Vi vårdgivare byter arbetskläder dagligen, vi använder engångs handskar, munskydd och stänkskydd samt att vi arbetar med visir.

Vi vill påminna om att Folkhälsomyndigheten och Riksdagen undantagit oss inom tandvården från de skärpta restriktionerna. ”Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.”

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och håller oss uppdaterade fortlöpande.

Här hittar du information från Socialstyrelsen

Här hittar du aktuell information från Folkhälsomyndigheten