Från och med den 15 januari 2018 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd att införas för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2018.

Tandvårdsersättning

Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett baspris på vilket din ersättning beräknas och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts. Försäkringen innebär också att du som patient  kommer att ha möjlighet att få bättre information om din tandhälsa och jämföra priser.

  • Du ska få skriftliga prisuppgifter.
  • Försäkringskassan ska utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård på Internet som ska göra det enklare att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.
  • Du ska få information om din tandhälsa genom undersökningsprotokoll och behandlingsplan.

Tandvårdsförsäkringen innebär också långsiktiga förbättringar för dig som patient

  • Utvecklad statistik ska tas fram för att på nationell nivå följa prisutveckling, tandvårdskostnader och tandvårdskonsumtion.
  • Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett tandhälsoregister som ska följa tandhälsan på nationell nivå.
  • Tandvården ska få särskild återkoppling från statistiken för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.
  • Det ska finnas ett utvärderingsprogram för tandvårdsreformen, med en kontrollstation efter två år. Detta för att identifiera vilka förändringar och förbättringar som behövs.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har uppgiften att årligen lämna underlag och vid behov förslag om nya referenspriser och ändrade kriterier för ersättningsberättigande tandvård till regeringen.
  • Socialstyrelsens kunskapsstyrning av tandvården ska bli mer aktiv genom nationella riktlinjer för vad som är god tandvård.
  • Försäkringskassans administration och kontroll effektiviseras.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.