Vår rabatt tillsammans med det årliga tandvårdsbidraget på 300-600 kronor gör att du som är mellan 30 och 64 år betalar som mest 346 kronor och du som är mellan 24 och 29 år som mest 46 kronor.

Erbjudandet gäller för Nya patienter, i samband med undersökning, så länge det finns bokningsbara tider under perioden juni-augusti 2020. På grund av covid-19 rekommenderar vi personer som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år att återkomma när Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer.