Vår rabatt tillsammans med det årliga tandvårdsbidraget på 300-600 kronor gör att du som är mellan 30 och 64 år betalar som mest 377 kronor och du som är mellan 24 och 29 år som mest 77 kronor.

*Din undersökning kan ske när som helst under året, men bokningen måste göras mellan december 2020 och februari 2021.

Erbjudandet gäller så länge det finns bokningsbara tider.

Vi på Tandläkarna Wiklund följer sedan tidigare de basala hygienrutinerna, vilket innebär att vi mellan varje patient byter instrument och sprittorkar ytor och behandlingsstol. Som vårdgivare byter vi arbetskläder dagligen, vi använder engångshandskar, munskydd och  tänkskydd samt arbetar med visir.

Vi vill påminna om att Folkhälsomyndigheten och riksdagen undantagit tandvården från de skärpta restriktionerna. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, är tillåten.