Gör så här:

  1. Värva en eller flera vänner.
  2. Vännen bokar undersökning hos Tandläkarna Wiklund under perioden december 2020 till och med februari 2021 och anger dig som referent*. Din rabatt dras vid nästa besök, din väns vid undersökningen.

Klart!

Din vän kan boka via tandlakarnawiklund.se och ange dig som referent i rutan Meddelande eller via telefon hos någon av våra mottagningar. Sundsvall: 060-17 01 15. Härnösand: 0611-126 55.

*Era undersökningar kan ske när som helst under året, men bokningen måste göras mellan december 2020 och februari 2021.

Erbjudandet gäller så länge det finns bokningsbara tider.

Vi på Tandläkarna Wiklund följer sedan tidigare de basala hygienrutinerna, vilket innebär att vi mellan varje patient byter instrument och sprittorkar ytor och behandlingsstol. Som vårdgivare byter vi arbetskläder dagligen, vi använder engångshandskar, munskydd och stänkskydd samt arbetar med visir.

Vi vill påminna om att Folkhälsomyndigheten och riksdagen undantagit tandvården från de skärpta restriktionerna. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, är tillåten.