Vid det första besöket hos oss kommer du till någon av våra tandläkare i Sundsvall eller Härnösand. Då frågar vi om ditt allmänna hälsotillstånd, för att kunna ge dig en säker och trygg behandling. Vi vill också veta hur du tidigare har upplevt tandläkarbesök och om du har speciella önskemål.

Tandläkaren undersöker dina tänder och vi tar nästan alltid röntgenbilder och ibland också foton. Vi registrerar vad som tidigare har utförts i din mun och ställer därefter diagnos. Sedan går vi tillsammans igenom ditt behov av behandling. Du får alltid en kostnadsberäkning på den föreslagna behandlingen.

När du är färdigbehandlad kommer vi tillsammans överens om lämpligt tidsintervall för återbesök, vanligtvis 12-18 månader, och då blir det nästan alltid till tandhygienisten.

Vi vill att våra patienter ska få den bästa behandlingen – och det är att inte behöva laga någon tand alls!